Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Quy định chung

Điều khoản sử dụng quy định những điều khoản buộc bạn phải tuân thủ theo khi sử dụng dịch vụ và các tính năng của website https://blogthietbidien.com/. Bên cạnh đó, thuật ngữ “bạn” hoặc “người dùng” được gọi chung để chỉ đến nhóm đối tượng sử dụng website của chúng tôi. Vui lòng lưu ý kỹ càng và lưu lại một bản điều khoản sử dụng của website chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không một nội dung nào trong tài liệu trên cản trở chúng tôi tuân theo các quy định và yêu cầu từ chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc thông tin được chúng tôi nhận được hay thu được từ việc sử dịch vụ trên website của bạn.

Đăng ký và sử dụng website

Người dùng truy cập vào website là người có thể khám phá thông tin được chia sẻ trên website nhưng không đăng ký tài khoản được tại blogthietbidien.com. Người dùng không cần phải đăng nhập mà có thể sử dụng các dịch vụ sau đây:

  • (a) Mua sản phẩm và dịch vụ thông qua website;
  • (b) Tìm và đọc tất cả nội dung công khai trên trang web blogthietbidien.com;
  • (c) Liên hệ với chúng tôi qua email và các biểu mẫu trực tuyến.

Người dùng đã đăng ký là người đăng ký tài khoản theo quy định của Blog Thiết Bị Điện tử, theo đó người dùng có thể thực hiện mọi điều mà người truy cập có thể làm thi đăng ký:

  • (a) Truy cập nội dung độc quyền cho người dùng đã đăng ký;
  • (b) Truy cập và quản lý đồng thời cập nhật tài khoản cá nhân trên website;
  • (c) Cập nhật phản hồi, nhận xét lên trên nội dung khác trên website blogthietbidien.com;
  • (d) Đăng ký các chương trình khác của website chúng tôi;
  • (e) Đăng ký nhận thông tin và các thông báo khác;
  • (f) Trở thành một member tại Blog Thiết Bị Điện.

Chúng tôi có thể hủy bất kỳ kích hoạt tài khoản nào có có hành vi vi phạm các điều khoản sử dụng đã được đề cập.

Tên đăng nhập, mật khẩu và định danh

Khi đăng ký tài khoản tại blogthietbidien.com, bạn cần phải tạo tài khoản tên đăng nhập, mật khẩu và một số thông tin bổ sung khác nhằm xác thực danh tính khi đăng nhập trên website. Bên cạnh đó, bạn cần phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ khi tạo tài khoản đăng ký. Mỗi thông tin đăng ký chỉ tương ứng với một người dùng.Mọi trách nhiệm về tính trung thực của tài khoản cũng như trách nhiệm tài khoản được sử dụng để đăng nhập trên website blogthietbidien.com bạn sẽ hoàn toàn chịu.

Giới hạn trách nhiệm

Các tính năng website blogthietbidien.com được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành. Chúng tôi sẽ không đảm bảo các tính năng trên website sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng hoặc đảm bảo sẽ vận hành không bị lỗi hoặc gián đoạn.

Website có thể bị mắc một số lỗi kỹ thuật về lỗi đánh máy, data web hoặc các thiếu sót khác, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi đánh máy, kỹ thuật trên website. Bên cạnh đó, chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cải tiến bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Liên kết ngoài

Website blogthietbidien.com có thể chứa các liên kết đến các website thứ 3 (liên kết ngoài) được cung cấp bởi nó thuận tiện cho bạn trong việc xác thực thông tin và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đến từ trang web đó.

Nội dung của website bên ngoài được phát triển và cung cấp bởi người khác, bạn cần liên hệ với bên quản trị website nếu có bất kỳ lo ngại nào về các liên kết hay nội dung nằm trên một trang web ngoài. Bạn cần phải luôn đề phòng khi tải bất kỳ tệp tin nào về máy phòng trường hợp bị nhiễm virus mã độc.

Chấm dứt thỏa thuận

Blogthietbidien.com bảo lưu quyền chấm dứt thỏa thuận theo quyết định của công ty, chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt thỏa thuận và quyền truy cập của bạn vào tất cả nội dung trên website ở một thời điểm nhất kỳ mà không cần thông báo trước hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc tạm ngưng bất kỳ hành động nào vi phạm.

XEM THÊM:

Blog Thiết Bị Điện chân thành cảm ơn vì bạn đã dành thời gian để đọc qua các điều khoản sử dụng và hãy gửi email đến cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan.